Direktør

Eivind Kjuus

Direktør

Ledelsen

Marit Storhaug

Fagsjef

Gro Anita Degvold

Leder servicesenter produsent og meieri

Roald Nes

Leder markedsregulering

Kristin Tauland

Controller

Medarbeidere

Gine Lauritsen

Avregningsansvarlig

Randi Voldmo

Avregningsmedarbeider

Jørn Kveine

Avregningsmedarbeider

Morten Gjefsen

Avregningsmedarbeider