Melkeglass i gress

Melkemarkedets ABC

Her finner du en nyttig veiledning i ord og uttrykk som brukes i forbindelse med norsk melkeproduksjon.