Norsk melkeråvare

Vi håndterer melk fra gård til meieri i hele Norge. Vår oppgave er å sikre at TINEs eiere får riktig pris for melken, og at melken leveres til industriaktører til samme vilkår.

Våre oppgaver

  •  Kjøpe melken av bonden og betale for den.
  •  Kontrollere kvaliteten på melken.
  •  Leie ut gårdstanker og tilby service.
  •  Rådgiving til bøndene.
  •  Transportere melken fra gården og til industrianlegg.
  •  Selge melken til samme pris til alle industriaktørene.

Vår historie 

I 2004 inngikk TINE og staten en avtale om å skille ut råvarehåndtering fra TINEs øvrige virksomhet. Da ble TINE Råvare etablert og tok over alle oppgaver med råvarehåndtering frem til noteringspunkt. I 2023 byttet TINE Råvare navn til Norsk melkeråvare. 

I dag er Norsk melkeråvare adskilt fra TINE med eget regnskap og revisjon. Landbruksdirektoratet kontroller oppgavene som tilhører Norsk melkeråvare og overvåker prisen på rå melk til industriaktører.

Avtale og instrukser

Vi opererer etter avtale med Landbruksdirektoratet og TINE. Avtalen regulerer regnskapsføring og rapporteringsplikt. 

Vi har tjenesteinstruks med TINE SA for oppgaver innenfor blant annet logistikk, rådgiving, medlemsservice, regnskap og virksomhetsstyring. Den stiller krav til omfang og kostnadsdekning samt kvalitet og utførelse. Landbruksdirektoratet oppdateres ved endringer i tjenesteinstruksene. 

Organisering

Norsk melkeråvare har ni egne medarbeidere som utfører produsentavregning, lagerlegging og fakturering av salg av melkeråstoff, samt administrering av markedsreguleringen. 

De øvrige aktivitetene blir utført av andre avdelinger i TINE SA. Disse styres gjennom tjenesteinstruksene.