Priser

Her finner du informasjon og oversikt over melkepriser.

Melkepris til bonde

Melkepris til bonde består av en basispris og tillegg for tørrstoffinnhold, kvalitet, bærekraft, mm. Tabellen under viser hva vi betaler ut for hver enkelt måned. Utbetalt melkepris salderes mot målpris og driftskostnader som gjelder råvarehåndteringen.

Melkeprisen består av:

  • Basispris (grunnpris).
  • Betaling for tørrstoff.
  • Betaling for kjemisk og bakteriologisk kvalitet.
  • Øvrige priselementer.

Melkeprisen differensieres gjennom året for å stimulere til jevn melkeinngang.

Logg inn på medlemssiden for å se melkeprisen til bonden.

 

Melkepris fra Norsk melkeråvare 

tabell

Pris til industriaktør

Hvert år settes prisen på melk til industriaktørene av partene i jordbruksoppgjøret. Dette kalles målprisen. På bakgrunn av målprisen setter NMR en noteringspris. Noteringsprisen varierer gjennom året, men skal i snitt være mest mulig lik målprisen. Noteringspris er laget for å regulere tilbud og etterspørsel i markedet. Prisen er lik for alle aktører til enhver tid. 

Målpris fra 01.07.23–30.06.24: Kr 6,24 pr liter

Prisløype NMR.png

Økologisk melk tilgang og pristillegg 2024

Justert noteringspris 2023/2024

Noteringspris 2023/2024