Prognoser

Melkeproduksjonen i Norge varier gjennom året. For å forutsi tilgangen til ku- og geitemelk lager Norsk melkeråvare prognoser gjennom året etter behov. Minimum er fire prognoser årlig. De kan også justeres månedlig. Prognosene er viktig for både industri og i forhandlinger om melkekvoter.

Prognoser kumelk

Prognose nmr april 24.png
 

 

Prognoser geitemelk

 
Prognoser geitemelk norsk melkeråvare januar 2024.JPG
 

 

Informasjon om melkesituasjonen

Tidligere prognoser