Prognoser

Melkeproduksjonen i Norge varier gjennom året. For å forutsi tilgangen til ku- og geitemelk lager Norsk melkeråvare 4–6 prognoser i året. Prognosene er viktig for både industri og i forhandlinger om melkekvoter.

Prognoser kumelk

Leveranse og prognose
 

 

 

Prognoser geitemelk

Landsprognoser geitemelk
 

 

Tidligere prognoser